078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Begin dit jaar is de factsheet Ondervoeding bij ouderen gelanceerd als bijlage bij het KOEL magazine. Inmiddels leggen wij de laatste hand aan de factsheets CVRM en hartfalen.We krijgen veel positieve reacties en hopen dat de factsheet helpt om de rol van de diëtisten duidelijker te maken naar andere zorgverleners. De werkgroep, bestaande uit leden van de DCN, Steunpunt KOEL, diëtisten, POH’s en een kaderhuisarts, zijn momenteel druk bezig om de laatste hand te leggen aan de factsheets CVRM en hartfalen. Deze zullen spoedig te vinden zijn op onze website. Om de factsheets handen en voeten te geven in de eerste lijn, brainstormen we momenteel over een netwerkbijeenkomst waar verschillende onderwerpen uit de factsheets verdiept worden.

Bekijk onze factsheets op: www.steunpuntkoel.nl/over-ons/publicaties/.