078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Het afgelopen jaar zijn wij betrokken geweest bij verschillende projecten rondom het realiseren van een ELV-coördinatiepunt. We hebben voor u in beeld gebracht hoe de stand van zaken nu is in de KOEL-regio.

Goeree Overflakkee en Voorne Putten

Er is een goede start gemaakt met het opzetten van een regionaal coördinatiepunt Eerstelijns Verblijven voor Goeree Overflakkee en het zuidelijke deel van Voorne Putten. Er is inmiddels een werkgroep gevormd waar zowel huisartsen als de zorgbemiddelaars van de verschillende zorgorganisaties zitting in hebben. De eerste stap is het komen tot een regionaal overzicht van de capaciteit en de bereikbaarheid van de ELV-bedden. Vervolgens gaan de partijen gezamenlijk in gesprek over het maken van afspraken m.b.t. triage, opname en ontslag. Steunpunt KOEL is als projectleider actief betrokken bij dit proces.

Hoeksche Waard

Nog voor het einde van het jaar hopen de zorgorganisaties Alerimus, Zorgwaard en Heemzicht overeenstemming te hebben bereikt over welke ICT-oplossing zij zullen gaan gebruiken voor het inzichtelijk maken van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de ELV-bedden binnen de Hoeksche Waard. Als vervolg stap zal in 2019 met de huisartsen inhoudelijke afspraken gemaakt gaan worden m.b.t. triage, opname, ontslag, verantwoordelijkheden en samenwerking. Steunpunt KOEL is als projectleider actief betrokken bij dit proces.

Dordrecht en omgeving

Binnen Dordrecht en omgeving zijn de zorgorganisaties met elkaar overeengekomen om aan te haken aan het Beschikbaarheids- en bereikbaarheidssysteem wat ook gehanteerd wordt in de regio van Gorinchem. De komende tijd zal worden gebruikt voor de implementatie en informatievoorziening hiervan richting alle betrokkenen. Op dit moment worden er nog inhoudelijke afspraken gemaakt tussen de zorgorganisaties, huisartsen en ziekenhuis.

Wilt u meer informatie over de eerstelijns verblijven in de regio van KOEL, dan kunt u contact openen met adviseur Lia Winterswijk door het sturen van een e-mail.