078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Lid Raad van Toezicht tevens Lid Raad van Commissarissen

Wegens het aftreden van één van haar leden zoeken de Raad van Toezicht van Steunpunt KOEL en de Raad van Commissarissen van Leerpunt KOEL een kandidaat voor de post van: Lid Raad van Toezicht tevens Lid Raad van Commissarissen.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een commerciële achtergrond en met ervaring in het aanbieden van onderwijsprogramma’s gericht op na- en bijscholing voor (para)medische beroepen. Voor de kandidaat geldt dat een ruime bestuurlijke ervaring is vereist. Vrouwen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

De RvT en de RvC houden toezicht op het bestuur van het Steunpunt en het bestuur van het Leerpunt op basis van de Zorgbrede Governancecode (vergaderfrequentie 5 keer per jaar). De leden worden benoemd voor de periode van 3 jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar.

Nadere informatie over Steunpunt en Leerpunt kunt u vinden op deze website voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw Hommerin via telefoonnummer: 078-6193068, keuze 1.

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, kunt u voor 1 september 2017 sturen naar Steunpunt KOEL, t.a.v. de heer A.J. Evertse, IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht.