078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Vanuit VWS is er in 2014 een taskforce oncologische netwerkvorming aangesteld die de eerste, tweede en derde lijn met elkaar moet verbinden in het leveren van oncologische zorg1. Nederland is opgedeeld in regio’s rondom academische ziekenhuizen (Comprehensive Cancer Networks). De regio van Steunpunt KOEL is onderdeel van het werkgebied van het Erasmus MC (m.u.v. Leerdam e.o.). Wij hebben de afgelopen jaren de eerste lijn ondersteund in de multidisciplinaire netwerkvorming rondom oncologische zorg. De zorgverleners aangesloten bij de oncologische netwerken zijn te vinden op onze zorgkaart2. De netwerken staan inmiddels op eigen benen, maar wij spelen nog wel een rol in het maken van de verbinding tussen de eerstelijns netwerken en de tweede lijn. Momenteel draagt een werkgroep, bestaande uit leden van het Erasmus, Steunpunt KOEL en de eerste lijn, zorg voor deze verbinding.

1  Taskforce Oncologie (2014). Koersboek oncologische netwerkvorming 2015/2020. Houten: Drukkerij Badoux.

www.zorgkaarteerstelijn.nl