078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Op 22 november a.s. tekenen de deelnemers aan het netwerk kwetsbare zwangeren een convenant met samenwerkingsafspraken teneinde een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap en geboorte te bieden.

Om de zorg voor kwetsbare zwangeren in de regio Dordrecht e.o. zo goed mogelijk te organiseren is afstemming in taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen in de zorg beschreven in het zorgpad “Psychosociale zorg kwetsbare zwangeren verloskundig samenwerkingsverband Dordrecht e.o.”. Daarin is de route van de kwetsbare zwangere van eerste lijn tot en met tweede lijn en nazorg vastgesteld.

Het is niet alleen van belang dat er goede samenwerkingsafspraken zijn tussen verloskundige en gynaecoloog. De vrouwen uit de doelgroep kwetsbare zwangeren en jonge ouders zijn vaak bekend met andere zorgverleners in het hulpverleningscircuit zoals maatschappelijk werk, psychiatrie, verslavingszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Alle zorgaanbieders die dit samenwerkingsverband ondertekenen, zetten zich in voor de best leverbare zorg aan deze kwetsbare doelgroep.