078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Als ROS hebben wij o.a. de taak om in de regio ondersteuning te bieden op het gebied van datagebruik. Een van onze ondersteuningsmogelijkheden is de ROS-wijkscan. Om u een beeld te geven van wat er in een wijkscan staat, is er nu een voorbeeld beschikbaar op onze site. 

In de ROS-wijkscan komt data uit gerenommeerde bronnen samen en kunnen we een beeld schetsen van de demografische gegevens, de gezondheidstoestand van de populatie, de zorgvraag en het zorgaanbod in uw wijk/plaats/regio.

Hieronder vindt u een algemene wijkscan en een wijkscan toegespitst op ouderenzorg, beiden van de gehele regio Zuid-Holland Zuid. Na het doornemen van beide scans (hiervoor heeft u ongeveer 20 minuten nodig), bent u bekend met de mogelijkheden van de ROS-wijkscan en weet u ons te vinden bij uw ondersteuningsvragen.

  1. Algemene wijkscan en werkwijze 
  2. Wijkscan ouderenzorg (aanvullend op algemene wijkscan)