010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

Ondersteuning en advies

Door vergrijzing van de bevolking en een toenemend aantal chronisch zieken stijgen de kosten in de zorg. Om de zorg betaalbaar te houden zal de zorg anders georganiseerd moeten worden en is samenwerking nodig. Een sterke, georganiseerde eerste lijn is de basis voor goede, doelmatige zorg in de buurt.

Wij bieden, als regionale ondersteuningsstructuur (ROS*) advies en ondersteuning in de omslag naar geïntegreerde eerstelijnszorg. U kunt ons inschakelen voor het verbinden van partijen binnen en met de eerste lijn en het organiseren en borgen van samenwerking. 

Is uw interesse gewekt? Vult u dan ons intakeformulier in en stuur het ons toe. Een van onze adviseurs neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Samenwerking

Samenwerken maakt sterk. Zo werkt het ook in de eerste lijn. Niet alleen met andere zorgprofessionals in de eerste lijn, maar ook met gemeenten en wijkteams, ziekenhuizen en GGZ-instellingen.

Zorg in de buurt

Door het lokaal voeren van de regie kunnen gemeenten de kwaliteit van deze zorg verhogen en tegelijkertijd de kosten verlagen. Gevolg van de veranderingen is dat mensen langer thuis blijven wonen. Dat vraagt een laagdrempelig zorg- en welzijnsaanbod in de eigen wijk.

Kwaliteit van zorg

Natuurlijk is kwaliteit van de zorg van het allergrootste belang. Het leveren van hoge kwaliteit van zorg aan cliënten, dat is natuurlijk waar u zich als zorgverlener iedere dag weer voor inzet. Op diverse gebieden zetten wij ons in om bij te dragen aan een betere kwaliteit van zorg.

Substitutie

Een van de manieren om de kosten in de zorg te verlagen is het verplaatsen van zorg uit de tweede lijn terug naar de eerste lijn. Het gaat dan om zorg die ook door de eerste lijn verleend kan worden.