010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

Substitutie

Een van de manieren om de kosten in de zorg te verlagen is het verplaatsen van zorg uit de tweede lijn terug naar de eerste lijn of vanuit de eerste naar de nulde lijn.

Cardiologie

Een voorbeeld van succesvolle substitutie van de tweede terug naar de eerste lijn, is ons project “Substitutie Cardiologie”. Met dit project hebben wij, Steunpunt KOEL, de rol van de huisarts willen versterken als poortwachter voor de tweede lijn op het gebied van cardiologische zorg. De doelstelling was: eenvoudige zorg blijft in de eerste lijn en de patiënt blijft in de eigen omgeving bij de vertrouwde huisarts. De huisarts werd gefaciliteerd met extra diagnostische tools, protocollen, deskundigheidsbevordering en een coachend én meekijkend cardioloog, die op de praktijk langs kwam en samen met de huisarts de patiënt zag, waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar bleef.

Aan de pilot deed een interventiegroep van 35 normpraktijken mee en er was een controlegroep van 20 normpraktijken. Het doel was om het aantal doorverwijzingen naar de tweede lijn met 20% te verminderen. In de praktijk blijkt dat het aantal doorverwijzingen met 65%  is afgenomen!

Lees meer over het project in het artikel: “Huisarts als kloppend hart in de eerstelijns cardiozorg” (De Eerstelijn, maart 2014), “Tweederde minder doorverwijzingen cardiologie” (De Eerstelijns, september 2016) of “Gedreven door innovatie: “Project substitutie cardiologie groot succes” (KOEL-magazine, januari 2017).

Project substitutie cardiologie groot succes

Heeft u innovatieve ideeën m.b.t. substitutie die tot een kansvol project gevormd kunnen worden? Laat het ons weten! Dat kan door het invullen van het intakeformulier. Na ontvangst neemt een van onze adviseurs z.s.m. contact met u op.