010-24 10 222 info@steunpuntkoel.nl

Zorg in de buurt

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen. Door het lokaal voeren van de regie kunnen gemeenten de kwaliteit van deze zorg verhogen en tegelijkertijd de kosten verlagen. Gevolg van de veranderingen is dat mensen langer thuis blijven wonen. Dat vraagt een laagdrempelig zorg- en welzijnsaanbod in de eigen wijk. Vanuit onze organisatie zetten wij ons hiervoor in, onder andere als volgt:

Onze adviseur Carel van Velzen deed een rondgang langs de gemeenten in onze regio (lees het artikel hierover in ons KOEL-magazine, pagina 4-5) om te inventariseren hoe de visie van de gemeenten is op het gebied van wijkgerichte zorg.

Op het gebied van welzijn, zijn wij op meerder plaatsen in de regio actief met het project “Welzijn op recept”. Welzijn op recept” is een methode om mensen met psychosociale klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten in de buurt zoals bewegen, creatieve activiteiten of met elkaar koken en eten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen.

Heeft u innovatieve ideeën t.b.v. zorg in de buurt die tot een kansvol project gevormd kunnen worden? Laat het ons weten! Dat kan door het invullen van het intakeformulier. Na ontvangst neemt een van onze adviseurs z.s.m. contact met u op.